Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia "Rzeczpospolitej"

ODKRYCIA MEDYCZNE STULECIA

Cykl publikacji, podcastów oraz materiałów wideo „Odkrycia Medyczne Stulecia” ma na celu pokazanie przełomowych okryć naukowych z zakresu medycyny, które dokonały się w ciągu ostatnich stu lat. Skupimy się na tych wynalazkach, które stały się krokiem milowym w zakresie leczenia człowieka. Przedstawimy zarówno poszczególne osiągnięcia naukowe z przeszłości, ale porozmawiamy także z lekarzami, którzy osiągnięcia medycyny wykorzystują na co dzień i którzy nie wyobrażają sobie bez nich codziennej pracy.

Odkrycia medyczne są szczególnie ważne w dobie pandemii koronawirusa. Wierzymy, że naukowcom uda się stworzyć lek, który pomoże w leczeniu chorych na Covid-19. Tak samo, jak w przeszłości udało się opanować bakterie chorobotwórcze za pomocą antybiotyków, przeszczepiać narządy, przywracać ostrość widzenia, prowadzić diagnostykę za pomocą promieni rentgenowskich czy leczyć nowotwory.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia "Rzeczpospolitej"

ODKRYCIA MEDYCZNE STULECIA