Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia "Rzeczpospolitej"

Najważniejsze Firmy dla Polski

Cykl publikacji i ranking „Najważniejsze firmy dla Polski” miał za zadanie pokazać istotne trendy we współczesnym biznesie. Pierwszym elementem projektu był cykl publikacji, prezentujący najważniejsze firmy w poszczególnych branżach wraz z analizą branżową. Drugim ranking oparty na wskaźnikach ekonomicznych, ale uwzględniający równocześnie rolę, jaką odgrywa firma w rzeczywistości społecznej – od kwestii dotyczących podatków, poprzez poziom i formy zatrudnienia, działania na rzecz społeczności lokalnych po aktywności związane z ochroną klimatu. Ranking wyłonił firmy najlepsze, najbardziej zaangażowane i przyjazne. Spośród prezentowanych firm Kapituła wybrała liderów określonych branż: Finansowej, Chemicznej, Budowlanej, IT, Energetycznej, Handlowej, Transportowej, Farmaceutycznej, Spożywczej oraz wyróżniła firmę odpowiedzialną społecznie czy zasłużoną w walce z epidemią koronawirusa.

Czytaj więcej

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia "Rzeczpospolitej"

Najważniejsze Firmy dla Polski


Patronat honorowy

Partner strategiczny

Partner główny

Partner Merytoryczny

Partnerzy

Partnerzy debaty

Partner odcinka